Největší zajímavostí Písku je bezesporu Kamenný most, který byl postaven patrně ještě před rokem 1300 a dnes je nejstarším dochovaným mostem v Čechách.

Za mostem na levém břehu se nachází Pražské Předměstí. Nábřeží lemuje nová výstavba – obytný komplex s řadou obchodů, za ním tak trochu skryt leží objekt kina s výstavní síní. Této části města se říká Portyč. Dříve zde byly až do řeky postavené domky chudých obyvatel města, které u světaznalých zdejších vojáků asociovaly podobu městečka Portici u Neapole.

Ulice navazující na kamenný most se nazývá třída Národní svobody. Na jejím konci stojí zemědělská škola, proti ní základní škola, před níž byl odhalen Památník americké armádě – v roce 1945 osvoboditelce města. Prostoru za školou se říká Výstaviště. V první třetině 20. století se zde pořádaly rozsáhlé hospodářské výstavy, nyní je tady letní kino, budova policie a zimní stadion. K Výstavišti přiléhá zeď bývalého hřbitova s kostelem Svaté Trojice, jež dnes slouží především jako koncertní síň.

Nad zemědělskou školou, za silničním nadjezdem vpravo vede cesta k židovskému hřbitovu. Rovněž se nachází lesnická škola a dále, směrem na Strakonice kostel sv. Václava. Zde stála podle tradice původní rýžovnická osada, předchůdkyně dnešního města. Kostel v současné podobě pochází z přelomu 17. a 18. století. Na jeho věži visí nejstarší písecký zvon – Cornelius – ulitý v roce 1546. V této části města byla v roce 1935 otevřena říční plovárna.

Zpět do středu města vede cesta podél řeky kolem sportovního areálu, Otavu přemosťuje železná lávka přes ostrov. Z jeho cípu je vidět na vodní elektrárnu, nejstarší zařízení tohoto typu v Čechách, zbudovanou elektrotechnikem Františkem Křižíkem v roce 1888. Dnes slouží i jako malé technické muzeum.

Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Dochovaly se značné úseky městských hradeb s baštami. Místem, kde stála jedna ze tří bran, zvaná Putimská, vstoupíme opět do města. Brána je již dávno zbořena, zůstala pouze půlkruhová nárožní bašta, jež ji ochraňovala, a pak dům U koulí, který k bráně těsně přiléhal. Odbočíme-li uličkou nazvanou Drlíčov, projdeme kolem starobylých domů až k západnímu průčelí děkanského kostela.

Za budovou děkanství se nachází pomník padlým u Solferina, odkud je nadohled bývalý hotel Dvořáček vyzdobený jedenácti sgrafity z minulosti Písku a Písecka podle kartonů Mikoláše Alše. Budějovickou ulicí bychom odtud kolem mariánské kaple z 18. století došli k Zemskému hřebčinci.

Naproti hotelu Dvořáček pak stojí budovy bývalé reálky a pod ní někdejšího píseckého gymnázia. Obě školy daly vzdělání celé řadě mužů a žen, mnozí z nich pak v duchu písecké školské tradice našli dobré uplatnění a posloužili svými vědomostmi celému národu.

Širokou ulici, kdysi proponovanou jako moderní bulvár, ukončuje budova pošty. Od ní směrem od města stoupá ulice Žižkova s četnými novorenesančními domy. Vyúsťuje do Mírového náměstí, v jehož středu se nachází Pomník legionářům od sochaře Antonína Bílka. Vysoko ve stráni směrem při silnici na Tábor zbudovali v roce 1933 Písečtí pro sebe a pro své potomky Lesní hřbitov. Originální architektonické řešení je dílem Dr. Ing. Antonína Ausobského. Zdejší části města zvané Amerika a Logry jsou ideálním východiskem pro návštěvu příměstského rekreačního areálu Píseckých hor.

Do středu města se vracíme Palackého sady, od pomníku Palackého přímo do srdce města nás přivádí pasáž lidově zvaná "tunel" kolem tradiční restaurace "U Reinerů", založené roku 1844. Dostáváme se na Havlíčkovo náměstí, jemuž se podle ústřední barokní sochy dříve říkávalo Floriánské. Zde, stejně jako v dalších ulicích centra města nalezneme mnohé domy s půvabnými domovními znameními. Alšovo náměstí bylo kdysi možná hlavním náměstím středověkého města. Uprostřed něho stojí morové sousoší upomínající na poslední velký mor v roce 1713. Náměstí vévodí budova bývalých obecných škol s krásným průčelím, podobně zajímavým je někdejší palác Občanské záložny sloužící nyní jako poliklinika.

Alšovo s Velkým náměstím spojuje Jungmannova ulice. V jihozápadním rohu Velkého náměstí stojí klášterní kostel Povýšení sv. Kříže. Ozdobou náměstí je především budova radnice, zbudovaná v letech 1740-65. Průchod v radnici vede na nádvoří bývalého královského hradu zbudovaného ve druhé polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. V jeho zbytcích dnes sídlí Prácheňské muzeum.

zdroj:icpisek.czFacebook